Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT) được thành lập vào ngày 09/5/2018 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1101881684 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 09/5/2018.

IDTT được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa 2 cổ đông chính là :

  • Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)
  • Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa (AHCV)

Tính đến hết năm 2018, IDICO-CONAC nắm 30% vốn IDTT, tương đương giá vốn góp là 4,5 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018 đã chấp thuận cho IDICO-CONAC góp vốn đợt 1 là 5,250 tỷ đồng.

CÁC DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ ĐANG THỰC HIỆN

  • Dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa (188,88 ha)
  • Khu tái định cư (6 ha)
  • Khu nhà vườn bên sông - Garden Riverside (26,44 ha)
  • Khu nhà vườn Thủ Thừa 2 (19,6 ha)

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ THỦ THỪA IDICO-CONAC | Cung cấp bởi Sapo